Använd nya Grönfri och Prickfri för att förhindra påväxt

Prova att använda produkten på mossan som växer på taket. Numera kan du använda dig av en rad olika produkter för takrengöring och på trädgårdsplattor. Produkter som Grönfri och Prickfri kommer från företaget Jape.

Produkter som Grönfri och Prickfri har verkligen en effektiv effekt

Jape är det som har producerat Grönfri och Prickfri. Medlet går utmärkt att använda på olika typer av mikrobiell påväxt. Den åttaprocentiga lösningen måste spädas ut innan användning.

För att spara en hel del pengar och skona miljön från onödiga transporter och plastemballage kan man själv blanda en 8%-ig lösning av Bensaltensid. Ibland kan du köpa Bensaltensid i flytande form och som 50 procentiga lösningar. Spä ut koncentratet innan du använder det.
Mängden kan varieras. Att spä ut lösningen är ett bra sätt att spara pengar på.

Takrengöringsföretag brukar använda Grönfri Proffs som är en 25%-ig lösning av Bensalkonklorid. Du kan göra en lika bra blandning på egen hand.

ta

Det finns många märken som fungerar mot samma saker, vissa väljer att prova Påväxt-Stopp istället. Samma innehåll av verksam beståndsdel och lägre pris. Det kan skilja så mycket som 20 %. 20% billigare.

Spä ut lösningen innan du använder den på ditt hustak. Den 25-procentiga Grönfri Proffs.

Två produkter som ger samma fina resultat

Om vi ska vara ärliga så är Prickfri och Grönfri samma sak. Resultatet kan ända skilja sig lite. Fulstopp och Bensaltensid har ett starkare koncentrat.

Kom ihåg att göra rent på frekvent basis

Grön fri är värd vad den kostar. grön mossa Prickfri ska ju hjälpa dig med städningen. Då kommer det att bli fint varje gång du genomför algtvätt eller ger dig på mossa på tak.

Du måste komma ihåg att rengöra ofta. Prova att göra ett bokningssystem. Städningen blir lättare då.

Använd produkter för påväxt på ett säkert och tryggt sätt

Du får koncentrat när du handlar Grönfri och Prickfri i affären.

Bensalkonklorid är inte farligt men det är klart att du måste skydda din hud då du jobbar med medlet. Medlet kan producera viss ånga som kan vara besvärande att andas in. Skyddsglasögon är en säkerhet man inte bör avstå.

Ha alltid rätt utrustning när du använder Prickfri. Det låter dig jobba vidare på ett säkert sätt.

Glöm inte skyddsskorna. Årstiden spelar ingen roll.