Vad innebär ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att administrera transportörer samt sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och administrera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar jobb på många skilda områden. Ett TA-system är för den skull ett mer avancerat verktyg än till exempel en generell bokningsportal. Hela arbetssättet runt ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns hela tiden möjligheten att erhålla ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är viktigt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av annorlunda tänkbara verksamheter som kan behöva ett TA-system. Allt från småföretagare som driver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Självfallet kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och möjligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns 2 olika förutsättningar för att klara av att administrera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom webben, alternativt så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självfallet också anslutning mot webben. Fördelen med att logga in omedelbart i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därtill får du automatiskt tillgång till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen personligen hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas till extra jobb. För att optimera en verksamhets åtaganden behövs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att inse att tid är pengar, och ökade intäkter är självfallet ett mål som alla företag bör sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundidén.

Det är flera som inte ordentligt har koll på hur mycket tid som verkligen går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något annat sätt kontakta transportören. Därefter är det inte bara själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är dessutom angeläget att hålla uppsikt så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll gällande papper samt skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är även något som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas dessutom inte i avsaknad av ett TA-system med tanke på att det blir svårare att veta om vad som sker med din frakt från tillfället då din transportör hämtar paketet.

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner iväg kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella svårigheter som kan uppkomma runt en frakt. För den som verkligen önskar effektivisera sin rörelse är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att göra en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.